Strona główna >
Aktualności > FESTIWAL DUŻYCH RODZIN
Aktualności
FESTIWAL DUŻYCH RODZIN

FESTIWAL DUŻYCH RODZIN

W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się „Festyn Dużych Rodzin”

11 czerwca 2017 r ( niedziela) w godz. 13.00-18.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się „Festiwal Dużych Rodzin”. Festiwal organizowany był w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowanego w ramach programu współpracy Inntereg V-A, Litwa- Polska 2014-2020, w partnerstwie z litewskimi miastami Alytus oraz Varena.

W wydarzeniu wzięły udział rodziny wielodzietne z Litwy. Festiwal był okazją do promowania, wprowadzonego w ramach projektu, Transgranicznego Programu Dużych Rodzin, który umożliwia posiadaczom kart rodziny 3+ korzystanie ze zniżek w miastach partnerskich tj. Alytus, Varena i Ełku. Podczas festiwalu zobaczyć można było m.in.: występy rodzin muzykujących, zespołów Pojezierze, Kalina, Na Mazurską Nutę, Piętaszki, Skansen Band, uczestników ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera, dzieci i i młodzieży.

Można było tańczyć w ramach Zumba i wziąc udział w warsztatach  wokalnych. Dla rodzin zorganizowano także wiele konkursów m.in.: karaoke oraz szukania skarbów.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. – Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawianie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.