Strona główna >
Polityka prorodzinna > Ełcka Karta Rodziny 3+
Polityka prorodzinna
DO POBRANIA
Ełcka Karta Rodziny 3+

Ełcka Karta Rodziny 3+

Inicjatywa ta jest elementem polityki społecznej realizowanej w Ełku, której zadaniem jest wsparcie rodzin wielodzietnych. Priorytetowym celem Karty jest m.in. umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych rodzin, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Więcej informacji:

http://3plus.miasto.elk.pl