Strona główna >
Ochrona zdrowia > Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów.
Ochrona zdrowia

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z.o.o
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
tel. 87 620 95 71
www.promedica.elk.com.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 87 621 98 03
www.1wszk.elk.pl/

Poradnia laktacyjna
działa w przychodni specjalistycznej w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Baranki 24 – Szpital Parter.

Szkoła rodzenia
Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły w Poradni Specjalistycznej przy ul. Marii Konopnickiej 1

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów.

Rusza „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób urodzonych  do 31 grudnia 1953 roku prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2019”. Szczepienia realizowane będą od 1 października 2019 r. we wszystkich gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych z terenu miasta Ełku.

Już po raz jedenasty w naszym mieście realizowane będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla ełckich seniorów.Akcja skierowana jest do ełczan zameldowanych na terenie Miasta Ełku, którzy w 2019 r. ukończyli lub do końca br. ukończą co najmniej 66 rok życia.

Środki finansowe na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciw grupie wynoszą 81 tys. zł i pochodzą z budżetu Miasta Ełku. Pozwoli to na zaszczepienie ok. 1800 osób.Na podstawie zgłaszalności na szczepienia w latach ubiegłych oraz informacji uzyskanych od lekarzy z naszego miasta spełni to w 100% zapotrzebowanie na szczepienia wśród naszych mieszkańców.

Szczepionka, która zostanie zakupiona to szczepionka czterowalentna. Ma ona większe bezpieczeństwo i obejmuje większą liczbę szczepów wirusów, co daje większą ochronę oraz szersze działanie. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie zmniejszają zachorowalność i tym samym ograniczają niebezpieczne skutki następstw grypy.

Ważne, aby ze szczepień skorzystać przed okresem jesienno-zimowym, który jest traktowany przez specjalistów jako czas największej zachorowalności na grypę.