Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w terminie od września 2020 r. do grudnia 2020 r. szczepień przeciw grypie dla osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1954 r., zamieszkałych na terenie Miasta Ełku
Zapytania ofertowe i konkursy

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w terminie od września 2020 r. do grudnia 2020 r. szczepień przeciw grypie dla osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1954 r., zamieszkałych na terenie Miasta Ełku

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie na terenie Miasta Ełku szczepień przeciw grypie dla osób urodzonych do dnia 31.12.1954 r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

Oferty należy składać do dnia 31.07.2020 r. do godz. 15.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 pok. nr 16 I piętro.

W załączeniu skan zapytania ofertowego

DO POBRANIA