Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Prowadzeniena terenie Ełku porad psychiatry dziecięcego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe w terminie od stycznia do grudnia 2022 r.
Zapytania ofertowe i konkursy

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Prowadzeniena terenie Ełku porad psychiatry dziecięcego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe w terminie od stycznia do grudnia 2022 r.

Prezydent Miasta Ełku zaprasza do składania ofert na Prowadzenie na terenie Miasta Ełku porad psychiatry dziecięcego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe w terminie od stycznia do grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu 87 732 62 66 lub w Wydziale Polityki Społecznej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2.

DO POBRANIA