Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Zaproszenie do składania ofert na realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
Zapytania ofertowe i konkursy

Zaproszenie do składania ofert na realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2021. W załączeniu treść zaproszenia.

DO POBRANIA