Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Zaproszenie do składani ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamknietego
Zapytania ofertowe i konkursy

Zaproszenie do składani ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamknietego

Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składani ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego.  Przedmiotem konkursu jest świadczenie zdrowotne w systemie lecznictwa zamkniętego dla mieszkańców Ełku w zakresie oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, wykraczającym poza kwotę zobowiązania określoną w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. nadlimity). Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są w Wydziale Polityki Społecznej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, telefonicznie 877326266 lub drogą elektroniczną e-mail: j.pajko@um.elk.pl

DO POBRANIA