Strona główna >
Aktualności > Warsztaty z profilaktycznego programu „Spójrz inaczej”
Aktualności
Warsztaty z profilaktycznego programu „Spójrz inaczej”

Warsztaty z profilaktycznego programu „Spójrz inaczej”

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii streetworkerki działające na ełckich podwórkach miały możliwość wziąć udział w warsztatach z profilaktycznego programu „Spójrz inaczej”.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość podwyższyć swoją wiedzę w zakresie poznawania podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi, kształtowania osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami mogącymi powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje oraz stosowanie agresji.