Strona główna >
Aktualności > Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.
Aktualności

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

W marcu 2015r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna cykl warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli ełckich szkół podstawowych i gimnazjów. Ww. warsztaty odbywać się będą w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.
Pierwszym etapem prowadzonej kampanii przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku było zorganizowanie Konferencji „Leki do leczenia, nie do brania”, która odbyła się 3 grudnia 2014r. w Hotelu „Rydzewski”.

Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Konferencja skierowana była do podmiotów działających w obszarze polityki społecznej:  przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, OPS, PCPR, Poradni Leczenia Uzależnień, pedagogów, farmaceutów, lekarzy pierwszego kontaktu, przedstawicieli policji, kuratorów sądowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, itp.

Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i opinii w przedmiotowym zakresie podmiotów działających w obszarze polityki społecznej. Prelegentami byli m.in. przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprezentował najciekawsze realizowane działania profilaktyczne mające na celu poprawę sytuacji dzieci, młodzieży i najnowsze trendy w pracy z trudną młodzieżą. Ponadto przedstawił założenia ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”. Natomiast przedstawiciel  Instytutu Psychiatrii i Neurologii omówił powody stosowania leków przez młodzież, źródła, z których biorą je nastolatki, rodzaje przyjmowanych leków, przedstawi wyniki przeprowadzonych badań dotyczące używania dostępnych leków bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych.