Streetworking

Streetworking w Ełku

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są działania prowadzone przez pedagogów ulicznych/streetworkerów w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach miasta Ełku skierowane do dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane przez ełckich streetworkerów zatrudnionych przez Prezydenta Miasta Ełku dają możliwość na rozwój w różnych obszarach życia młodych ludzi.

Będą to działania profilaktyczno-interwencyjne w oparciu o założenia metody streetworkingu, profilaktyka poprzez wartości, rozwijanie pasji, przekraczanie własnych granic.Ponadto uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mieli również możliwość korzystania z różnego rodzaju form animacji czasu wolnego.