Strona główna >
Aktualności > Program profilaktyczny „Poruszające bajki o emocjach”
Aktualności
Program profilaktyczny „Poruszające bajki o emocjach”

Program profilaktyczny „Poruszające bajki o emocjach”

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Ekoludki” w Ełku przeprowadzono profilaktyczny program „Poruszające Bajki o emocjach”, finansowany z budżetu Miasta Ełku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Program powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:
● radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
● komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,
● nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.
Podczas zajęć wykorzystywane były instrumenty (bębny, kalimby, tingsze, gongi, kubki burzowe i inne) melodyczne i niemelodyczne.