Strona główna >
Aktualności > Program Profilaktyczny – Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
Aktualności
Program Profilaktyczny – Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Program Profilaktyczny – Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku odbyło się szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, w którym wzięło udział 24 nauczycieli. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi. Nauczyciele wykorzystując zdobytą wiedzę, podczas szkolenie będą mogli wykształcić u dzieci podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz przygotować ich do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.