Strona główna >
Pomoc społeczna > Pomoc osobom bezdomnym
Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Ełku, realizuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
19-300 Ełk
Tel./fax: 87 732 67 18 – sekretariat
87 732 64 49 – biuro podawcze
E-mail: sekretariat@mops.elk.pl
http://www.mopselk.naszops.pl/

Pomoc osobom bezdomnym

Pomoc osobom bezdomnym

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
ul. Dąbrowskiego 3C
19-300 Ełk
tel. 87 562 55 78

 • czynny całodobowo
 • zapewnia opiekę, schronienie, wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, podstawową opiekę medyczną, pomoc doraźną – odzież
 • 36 miejsc dla mężczyzn (w okresie zimowym + 10 dodatkowych miejsc)

Stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
ul. Wojska Polskiego 24
19-300 Ełk
tel. 87 610 01 29

 • czynna od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 10:00 – 15:00
 • zapewnia jeden gorący posiłek dziennie oraz suchy prowiant na wolne dni
  warunkiem otrzymania posiłku jest wcześniejsze zgłoszenie się (zarejestrowanie) u pracownika socjalnego w godzinach pracy MOPS przy ul. Piłsudskiego 8 (w szczególnych warunkach udzielana jest pomoc bez wymaganego zaświadczenia)

Dom im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej
ul. Kościuszki 27
19-300 Ełk
tel. 504 070 405

 • czynna całodobowo
 • zapewnia opiekę, schronienie, wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, pomoc doraźną – odzież, środki czystości, porady prawne i psychologiczne
 • 48 miejsc dla mężczyzn i kobiet

Dom Dziennego Pobytu im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej
ul. Kościuszki 17
19-300 Ełk
tel. 504 070 405

 • czynny w godzinach 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku
 • zapewnia wyżywienie i schronienie w ciągu dnia