Strona główna >
Aktualności > Nabór wniosków na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024
Aktualności

Nabór wniosków na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Link bezpośredni: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone jest na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski w zakładce polityka społeczna, w zakładce programy rządowe i resortowe, w zakładce Fundusz Solidarnościowy oraz w BIP.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia–dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnego wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników
pod adresem url: https://bfs.mrips.gov.pl  w terminie od 14 sierpnia do 15 września 2023 r.