Strona główna >
Aktualności > LOKALNE PERSPEKTYWY
Aktualności

LOKALNE PERSPEKTYWY

Stowarzyszenie Alternatywa w partnerstwie z Gminą Miasto Ełk i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Lokalne perspektywy”. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 os.(75kobiet i 57 mężczyzn), mieszkańców MOF Ełk, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (tzw. oddalonych od rynku pracy, III profil).

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Akademię Liderów, w której kompetencje do pracy w środowisku otwartym zdobędzie 24 Młodych Liderów,
  • pracę Streetworkerów i Animatorów ulicznych wraz z Młodymi Liderami na 11 wybranych podwórkach
  • organizację pikników na wybranych 11 podwórkach i w Parku Kopernika oraz Parku Odkrywców  Kolei
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • warsztaty i treningi.

Łączna wartość projektu: 1 149 808,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 091 008,80 zł
Wkład własny Gminy Miasta Ełku: 58 800,00 zł

Projekt „LOKALNE PERSPEKTYWY”, dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa. 11

Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  w interesie ogólnym, Poddziałanie: RPWM.11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.