Strona główna >
Aktualności > Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024 – 2028
Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024 – 2028

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024 – 2028.

Głównym celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów do projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024-2028.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024 – 2028 odbędą się od 29 czerwca 2024 r. i potrwają do 8 lipca 2024 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

  1. pośrednia:
  2. a) przekazanie opinii pocztą tradycyjną lub osobiście za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą przetwarzania danych, w czasie trwania konsultacji, na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
  3. b) przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą przetwarzania danych na adres e-mail: ps@um.elk.pl.
  4. bezpośrednia:
  5. a) przekazanie opinii bezpośrednio podczas dyżurów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku w czasie trwania konsultacji w godzinach 8:00 – 15:00 w budynku przy. ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 16.

Więcej na:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/10202/Konsultacje_spoleczne_dotyczace_Programu_Ochrony_Zdrowia_Psychicznego_w_miescie_Elku_na_lata_2024-2028/