Strona główna >
Aktualności > Kampania „Pomarańczowa Wstążka” 2023
Aktualności
Kampania „Pomarańczowa Wstążka” 2023

Kampania „Pomarańczowa Wstążka” 2023

Miasto Ełk czwarty rok włącza się w ogólnoświatową Kampanię społeczną  „Pomarańczowa Wstążka”  – 19 dni przeciwko  przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
Patronat nad kampanią objął Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku

Akcja będzie trwała w dniach 1-19 listopada 2023 r.
W tych dniach w szczególności będziemy skupiać się na tematyce budowania właściwych postaw wobec przemocy dotykającej dzieci i młodzież, tworzeniu sieci współpracy instytucjonalnej i wymianie dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć, widzieć więcej i lepiej.

Kampania organizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Ełku działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, realizowana w ramach projektu „SKUTECZNIE=BEZPIECZNIE W EŁKU” – Program „Sprawiedliwość” finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.