Strona główna >
Aktualności > Festiwal Dużych Rodzin Rodziny z Ełku i Litwy bawiły się podczas Festiwalu w Alytus
Aktualności
Festiwal Dużych Rodzin Rodziny z Ełku i Litwy bawiły się podczas Festiwalu w Alytus

Festiwal Dużych Rodzin Rodziny z Ełku i Litwy bawiły się podczas Festiwalu w Alytus

W ramach projektu „ Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” dnia 03.09.2017 r. odbył się Festiwal Dużych Rodzin w Olicie (Alytus) na Litwie. Uczestniczyła w nim grupa ełckich rodzin wielodzietnych. Festiwal był okazją do integracji rodzin z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena.

Uczestnicy mogli korzystać z różnego rodzaju warsztatów, m.in. tworzenie biżuterii, rzeźbienie w drewnie, odlewanie świec. Najmłodszym dzieciom przygotowano wiele animacji, m.in. trampoliny, bańki mydlane, malowanie twarzy. Podczas festiwalu odbyły się także występy artystyczne rodzin.

Nasze miasto reprezentowała rodzina Państwa Szulców, która wykonała kilka utworów. Różnorodność atrakcji pozwoliły aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzięki spotkaniu rodziny wielodzietne z Polski i Litwy miały okazję poznać się, wymienić doświadczeniami i kreatywnie spędzić swój wolny czas z dziećmi. Podczas festynu odbyło się również spotkanie partnerów realizujących projekt. Omówione zostały działania bieżące oraz planowane do realizacji w najbliższym czasie.

Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. – Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN
Wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN
W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN
Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 436 166,94 PLN (85%)
Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)