Strona główna >
Aktualności > „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” znalazło się w gronie projektów, które zdobyły największe uznanie kapituły konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
Aktualności
„Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” znalazło się w gronie projektów, które zdobyły największe uznanie kapituły konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

„Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” znalazło się w gronie projektów, które zdobyły największe uznanie kapituły konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

W dniu 7 lipca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie z kapitułą konkursu, na którą zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku jako Lidera projektu oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Alternatywa jako partnera projektu. Spotkanie miało charakter prezentacji i obrony projektu, udowodnienia, że powinien się on znaleźć w trójce najlepszych w kategorii ‘Rewitalizacja’.

Wybór laureatów jest dwustopniowy. W pierwszym etapie Kapituła wybiera kandydatów do nominacji. Następnie przedstawiciele wybranych projektów  zostają zaproszeni do prezentacji projektów przed członkami Kapituły. Po prezentacjach projektów Kapituła ustala listę nominowanych, spośród których wybierani są laureaci. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje. Przewodniczący Kapituły. Kapituła ma prawo nie przyznawać głównej nagrody w danej kategorii, może przyznać również maksymalnie trzy wyróżnienia specjalne.