Strona główna >
Aktualności > Dni Otwarte Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”
Aktualności

Dni Otwarte Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”

Dni Otwarte Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”

w ramach Jubileuszowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich DOFE 2023

w dniach 12 – 13 maja 2023 r.
odbędą się Dni Otwarte Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 27 A
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA

Plan Dni Otwartych ECRS STAJNIA w ramach DOFE 2023

12.05.2023 r. (piątek)

godz. 10:00-14:00
Zwiedzenie budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku.
Zapoznanie z ofertą Centrum STAJNIA i Ośrodka Interwencji Kryzysowej

godz. 10:00-12:00
Warsztaty artystyczne skierowane do rodzin

godz. 11:00-13:00
Zajęcia muzyczno-taneczne dla przedszkolaków. „Bum Rurki”

godz. 10:00-12:00
Spotkania indywidualne z psychologiem

godz. 12:30-14:00
Zajęcia kulinarne w pracowni gastronomicznej „Marchewkowe ciasto”

13. 05.2023 r. (sobota)

godz. 10:00-14:00
Warsztaty baristyczne

Godz. 11:00-13:00
Warsztaty tworzenia mapy marzeń „ Czy warto marzyć” (dzieci w wieku 8-12 lat)
Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny

Zapraszamy do zapisów osobiście w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA przy ul. Kościuszki 27A w Ełku, wejście C  lub tel. 87 732 64 45

ECRS STAJNIA świadczy następujące formy pomocy:

Zapewnienie całodobowego wsparcia osobom/rodzinom w kryzysie;

Poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób/rodzin w kryzysie: Psycholog, Pedagog,
Logopeda, Specjalista ds. uzależnień, Radca Prawny;

Udostępnienie pomieszczeń podmiotom z wyłączeniem podmiotów prowadzących

działalność gospodarczą, z jednoczesnym zobowiązaniem do prowadzenia działań

związanych z Programem Profilaktyki;

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, rodzin w kryzysie;

Profilaktyka uzależnień przez edukację i organizowanie alternatywnych form spędzania

wolnego czasu poprzez m.in.: organizowanie czasu wolnego, dzieci, młodzieży, seniorów,

osób dorosłych, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,

kształtowanie prospołecznych postaw;

Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób rodzin w kryzysie, w tym zagrożonych

wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz ich aktywizacja nakierowana

na działania zmierzające do poprawy jakości życia.