Strona główna >
Aktualności > Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów
Aktualności
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów

Już po raz dziesiąty w naszym mieście realizowane będą bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów. Szczepienia realizowane będą już od 1 września w gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych z terenu miasta Ełku. Akcja skierowana jest do ełczan zameldowanych na terenie miasta Ełku, którzy w 2018 r. ukończyli lub do końca br. ukończą co najmniej 66 rok życia. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie zmniejszają zachorowalność i tym samym ograniczają niebezpieczne skutki następstw grypy. Ważne, aby ze szczepień skorzystać przed okresem jesienno-zimowy który jest traktowany przez specjalistów jako czas największej zachorowalności na grypę.

Środki finansowe na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciw grupie wynoszą 81 tys. zł i pochodzą z budżetu miasta Ełku, jest to ok. 15 tys. zł. więcej niż latach ubiegłych. Pozwoli to na zakup ok. 1800 szt. szczepionek czterowalentnych, które są o szerszym spektrum działania, niż dotychczas stosowane w ramach programu szczepionki trójwalentne. Szczepionka czterowalentna ma większe bezpieczeństwo i obejmuje większą liczbę szczepów wirusów, co daje większą ochronę oraz szersze działanie. Na podstawie zgłaszalności na szczepienia w latach ubiegłych oraz informacji uzyskanych od lekarzy z naszego miasta spełni to w 100% zapotrzebowanie na szczepienia wśród naszych mieszkańców.

Szczepienia realizowane będą do wyczerpania zapasów.
Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku
m.sulzycka@um.elk.pl. Tel. (87) 732-62-65.