Strona główna >
Aktualności > Apel do Mieszkańców Ełku
Aktualności

Apel do Mieszkańców Ełku

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o ograniczanie do minimum wizyty w miejscach publicznych oraz przebywania w dużych skupiskach ludzi. Ograniczając kontakt bezpośredni możemy skuteczniej się chronić i zapobiegać zachorowaniom, a także przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym mieście. Prosimy również, żeby zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i samotne: naszych bliskich i sąsiadów. Być może będzie im potrzebna pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu recept w aptekach, znalezieniu numerów telefonu czy opłaceniu rachunków (np. przez internet). Informacje o osobach samotnych, wymagających wsparcia i opieki można kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr. tel.  87 732 67 18

Informujemy również, że większość spraw urzędowych można załatwić na odległość – telefonicznie, mailowo lub za pomocą platformy ePUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: um@um.elk.pl

Wszystkie kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na BIP: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/1/Urzad/

Uwaga! Wejście do urzędu i starostwa zostało przeniesione z boku budynku od strony Straży Miejskiej (drzwi automatyczne i podjazd dla osób niepełnosprawnych). Wejście główne od ul. Piłsudskiego zostało zamknięte. Znajdują się tam również płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z nich od razu po wejściu do urzędu.

WYBRANE NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariaty Urzędu Miasta Ełku
tel. 87 732 60 00, 87 732 62 14, 87 732 62 00

Straż Miejska
tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży – numer całodobowy, tel. 986

Wydział Polityki Społecznej
tel. 87 73 26 228, 87 73 26 263, 87 73 26 264, 87 73 26 265, 87 73 26 266

Referat ds. podatków i opłat lokalnych
Biuro Obsługi Klienta: tel. 87 73 26 202

Urząd Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – tel. 87 73 26 253
Stanowiska do spraw obsługi: tel. 87 73 26 254, 87 73 26 251

Wydział Świadczeń
Naczelnik Wydziału – tel. 87 73 26 150
Zastępca Naczelnika Wydziału – tel. 87 73 26 149
Stanowisko ds. świadczeń: tel. 87 73 26 247, 87 73 26 178, 87 73 26 110
Stanowisko obsługi interesantów: tel. 87 73 26 106

Biuro Działalności Gospodarczej
tel. 87 73 26 299, 87 73 26 246, 87 73 26 248

Referat Spraw Obywatelskich:
Kierownik Referatu – tel. 87 73 26 229
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 87 73 26 141, 87 73 26 140, 87 73 26 101, 87 73 26 138

Wydział Mienia Komunalnego
Naczelnik Wydziału – tel. 87 73 26 245

Referat Lokalowy:
Kierownik Referatu – tel. 87 73 26 221
Stanowisko ds. mieszkaniowych: 87 73 26 170, 87 73 26 242

Referat Komunalny:
Kierownik Referatu – tel. 87 73 26 244
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – tel. 87 73 26 223

Referat Dróg Miejskich:
Kierownik Referatu – tel. 87 73 26 151

Referat Ochrony Środowiska i Energii:
Kierownik Referatu – tel. 87 73 26 124

Wydział Edukacji
Naczelnik Wydziału Edukacji – tel. 87 73 26 145
stanowisko ds. stypendiów i informacji oświatowej – tel. 87 73 26 269
stanowisko ds. szkół i przedszkoli – tel. 87 73 26 268, 87 73 26 190

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału – tel. 87 73 26 236
Referat Planowania Przestrzennego: tel. 87 73 26 231
Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. 87 73 26 155
stanowisko ds. dzierżaw gruntów i wspólnot mieszkaniowych – tel. 87 73 26 234

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (BOP)
Pełnomocnik Prezydenta: tel. 87 732 61 86
Stanowiska ds. zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych: 87 732 61 87
e-mail: bop@um.elk.pl