logotyp

Żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3

Ogłoszenie o naborze
do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku

dzieci do grup żłobkowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75),
- Statut Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII.209.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyłączenia Żłobka z Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI” przy ul. Jana Kilińskiego 48 w Ełku, jego likwidacji oraz utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Pięknej 20 w Ełku,
- zarządzenie Nr 11.2021 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.


Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci urodzone w 2019 r. i w 2020 r. do dnia 31 sierpnia.


I. Kontynuacja korzystania przez dziecko z usług Żłobka

1. Rodzice/opiekunowie dzieci obecnie objętych opieką Żłobka składają:
Deklarację kontynuacji korzystania przez dziecko z usług żłobka w terminie od 8.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

2. Dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsce w Żłobku.


II. Od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. ustalona i podana do publicznej wiadomości zostanie liczba wolnych miejsc w Żłobku.


III. Nabór na wolne miejsca w Żłobku

Rodzice/opiekunowie ubiegających się pierwszy raz o objęcie dziecka opieką w Żłobku składają:

Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka w terminie od 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r.


Wypełnione Karty zgłoszenia w terminie od 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r. prosimy:

- w formie papierowej w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej w Żłobku przy ul. Pięknej 20 w Ełku (bezpośrednio przy pokoju Intendenta),
- wysłać pocztą na adres: Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk.


IV. W terminie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. komisja kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka, oceni Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.  W przypadku, gdy liczba złożonych Kart nie przekroczy liczby wolnych miejsc w Żłobku, komisji kwalifikacyjnej nie powołuje się.


V. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka wywieszone będą na drzwiach głównego wejścia w dniu 1.04.2021 r.


VI. Od 1.08.2021 r. do 13.08.2021 r. nastąpi podpisanie umów z rodzicami/opiekunami dzieci na korzystanie z usług Żłobka.


Nabór dzieci do nowopowstającego Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku przy ul. Kolbego 11, nastąpi w ramach odrębnego naboru, który przeprowadzony będzie wiosną 2021 r. (100 miejsc).

O dokładnym terminie składania kart zgłoszenia dziecka do Żłobka nr 2, poinformujemy Państwa na stronie: zlobek1.bip.elk.pl, ps.miasto.elk.pl oraz elk.pl.

 

Karta zgłoszenia wraz z załącznikami