logotyp

Profilaktyka uzależnień

Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ełku na rok 2022

 

 

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Uwagi i sugestie są przyjmowane do 17.03.2022 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji pozarządwowych i innych podmiotów, których cele statutowe związane są z profilaktyką uzależnień.
Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Miasta Ełku na rok 2022  odbywają się od 11.03.2022 r. i potrwają do 17.03.2022 r.


Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:


Forma pośrednia:
- przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.


Forma bezpośrednia:
- przekazanie uwag bezpośrednio pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku podczas dyżuru konsultacyjnego, w dniach i godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Piłsudskiego 2.

Załączniki

Zarządzenie nr 1072.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1072.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2022 r. - projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1072.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2022 r. - Formularz Konsultacyjny

 

____________________________________________________________________________________________________________

Światowy Dzień Trzeźwości

Światowy Dzień Trzeźwości został ustanowiony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma picie alkoholu.Celem Dnia Trzeźwości jest promowanie organizacji abstynenckich i działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie  negatywnych skutków ubocznych nadużywania alkoholu i choroby alkoholowej. Problem alkoholizmu jest bardzo złożony i oprócz osób bezpośrednio chorujących, dotyka także najbliższą rodzinę, w tym dzieci.Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, alkoholizm to pierwotna, przewlekła choroba charakteryzująca się zaburzeniami kontroli nad piciem, nadmiernym spożywaniem alkoholu pomimo negatywnych konsekwencji, które często powodują zakłócenia racjonalnego myślenia. Alkohol jest przyczyną wielu problemów społecznych, przestępstw czy wypadków drogowych.W dniu 15 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Trzeźwości, policjanci z KPP w Ełku, kierowcom zatrzymanym do rutynowej kontroli trzeźwości będą wręczać gadżety promujące życie bez używek. Gadżety przekazał Urząd Miasta Ełku. Ponadto przed Poradnią Leczenia Uzależnień przy ul. Armii Krajowej 29/31 przedstawiciele ełckich organizacji oraz instytucji działających w zakresie profilaktyki uzależnień posadzą krokusy, które są symbolem trzeźwości.

Ważne telefony:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku – 87 732 62 66, która zajmuje się prowadzeniem działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które nadużywają alkoholu.  
Przychodnia Leczenia Uzależnień w Ełku – 87 610 20 37 lub 601 475 329, która zajmuje się  terapią dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz poradnictwem i terapią dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii (terapia współuzależnienia), kierowaniem na detoksykacje (odtrucie) i zapewnia konsultacje specjalistów: psychologa oraz psychiatry.
Poradnia Rodzinna w Ełku – 87 732 61 11, której zadaniem jest wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz w  trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym, spotkań grup dla kobiet współuzależnionych, grup DDA, porad prawnych.
Stowarzyszenie Trzeźwego Życia – 518 677 962 (punkt pierwszego kontaktu) oraz 602 331 232 (gr. wsparcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu), którego zadaniem jest propagowanie trzeźwego stylu życia, działania na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od wszelkich nałogów.
Pomarańczowa Linia – 801 140 068 –ogólnopolska infolinia, która udziela informacji i konsultacji dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików – 801 033 242 – ogólnopolska wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby wspólnie rozwiązać
swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu. 

 

___________________________________________________________________________________________________________

GrupaWsparcia.pl anonimowa i darmowa platforma wsparcia
dostępna w aplikacji mobilnej

 

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS.
To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

WHO Ostrzega: Odczuwasz smutek? Porozmawiaj z kimś!Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych momentów. W przypadku trudniejszych chwil niezwykle ważna jest obecność  i wsparcie drugiej osoby. Jej brak powoduje zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia samotności i zaniżonej samooceny. Brak wsparcia może stać się potencjalnym zalążkiem depresji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi ona główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach 2005-2015 odnotowano wzrost
liczby jej przypadków aż o 18 procent! Najcięższą konsekwencją depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób. Światowa Organizacja Zdrowia ma jedno proste zalecenie dla każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj z kimś. Każdy problem niestety rodzi kolejny, dlatego  istotne jest zapewnienie łatwego i darmowego dostępu do holistycznego wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl to portal i aplikacja dla każdego

GrupaWsparcia.pl oferuje rozmaite pokoje służące wymianie myśli i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to także praca na sobą i rozwój osobisty. To może być pierwszy krok na drodze do Twojego nowego życia.

Jak działa aplikacja GrupaWsparcia.pl?

1. Aplikacja dostępna jest do pobrania za darmo w Google Play oraz Apple App Store. Wyszukasz ją łatwo wpisując „grupawsparcia.pl” lub „grupa wsparcia”. Jeżeli chcesz z niej skorzystać musisz zainstalować ją na swoim telefonie.
2. Gdy już to zrobisz możesz zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe. Sama rejestracja trwa kilka sekund. Po ukończeniu tego kroku możesz w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje serwis.
3. Jeżeli zmagasz się np. ze stanami depresyjnymi zapisz się do grupy tematycznej dedykowanej temu problemowi. Do wyboru masz 70 różnych anonimowych grup, nad którymi czuwa przeszkolony moderator oraz inni użytkownicy grupy. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam/a!
4. Zakładka społeczność pozwala Ci „Dodać historię” (np. opisać własną i niepowtarzalną lub pochwalić się sukcesem), którą możesz podzielić się z innymi użytkownikami, a także „Odnotować upadek” (podzielić się własną porażką lub przeszkodami, które pojawiły się w trakcie realizacji celu). Obydwa wpisy mogą być widoczne dla innych lub pełnić charakter Twojego prywatnego dziennika.
5. Sekcja wiadomości pozwala Ci: wyszukać konkretnego użytkownika online, włączyć się w  rozmowę z innymi użytkownikami oraz na czat w wybranej przez Ciebie grupie. Warto sprawdzać kolejne aktualizacje aplikacji – wsłuchujemy się w uwagi korzystających i szykujemy kolejne udogodnienia.
6. Jeżeli z jakiejś przyczyny korzystanie z aplikacji sprawia Ci problem możesz skorzystać z samouczka dostępnego wersji desktopowej na stronie www.grupawsparcia.pl. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia przed instalacją aplikacją mobilną
7. I jeszcze jedno! Nie bój się skorzystać z wsparcia: w różnorodnych grupach tematycznych panuje przyjazna atmosfera. Można liczyć na wzajemną pomoc, wsparcie, wysłuchanie innych  użytkowników, konsultację psychologa oraz pomoc admina w kwestiach technicznych. 

___________________________________________________________________________________________________________


Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Uchwała Nr XXVI. 259.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.

Mieszkańcy Ełku i powiatu ełckiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego. Z pomocy może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:
 
1) rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady,
2) różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
3) osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach,
4) w razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.


Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 615-65-30, w dniach poniedziałek-piątek (w godz. 10:00 – 14:00) lub poprzez  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Inne informacje:
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. na terenie miasta Ełku  oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduą się na stronie:

https://bip.powiat.elk.pl/cms/7376/nieodplatna_pomoc_prawna

 

____________________________________________________________________________________________________________

Świetlica SZANSA


Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" od marca 2017r. realizuje projekt Świetlica "SZANSA".Celem projektu jest poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku poprzez organizację różnych form aktywności, różnego rodzaju kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, podopiecznych streetworkerów.Ponadto celem zadania jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, borykających się z trudnościami materialnymi i losowymi, potrzebujących wielorakiego wsparcia, przejawiających zaburzenia i defekty uspołecznienia, mających trudności w zakresie realizacjiprogramu szkolnego.Działania te będą miały na celu propagowanie spędzania czasu w konstruktywny, inspirujący sposób uczący wielu umiejętności społecznych. Gry rozwijają wyobraźnię, uczą strategicznego myślenia, zdrowej rywalizacji i są bez wątpienia coraz popularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi.
W ramach projektu zaplanowane zostały m.in.:
- zajęcia muzyczne, kształtujące wrażliwość muzyczną i mające na celu poznawanie różnych gatunków muzycznych.
- zajęcia taneczne prowadzone różnymi technikami i stylami tanecznymi od hip-hopu i ich pochodnych, po taniec współczesny jazz i wszystkie style z tego zakresu tematycznego.
- zajęcia mulimedialne, w trakcie których odbywać się będą projekcje filmów, uczestnicy będą mogli grać w gry multimedialne;
- zajęcia z planszówkami mające na celu rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci i młodzieży, realizowane przez praktyczne poznawanie zasad różnych gier logicznych. Podczas zajęć młodzi ludzie poznawać będą zasady fair play w rywalizacji, umiejętności przyjmowania porażki, współpracy w grupie.
- zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Projekt jest rozszerzeniem działań skierowanych do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez pedagogów ulicy/streetworkerów.
Realizacja projektu: marzec – grudzień 2017r.
Miejsce realizacji projektu: Ełk, ul. Małeckich 3.
Projekt Świetlica "SZANSA" współfinansowany jest z budżetu Miasta Ełku.

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Streetworking w Ełku"

 

Projekt "Streetworking w Ełku" to kontynuacja działań pedagogów ulicy/streetworkerów realizowanych w poprzednich latach, kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku. Projekt pozwoli na objęcie naszymi działaniami grupę minimum 70 osób młodych osób, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane przez ełckich streetworkerów ze Stowarzyszenia "ALTERNATYWA" kolejny rok stwarzać będą możliwość rozwoju w różnych obszarach życia młodych ludzi.Będą to działania profilaktyczno-interwencyjne w oparciu o założenia metody streetworkingu, profilaktyka poprzez wartości, rozwijanie pasji, przekraczanie własnych granic. W projekcie zaplanowano realizację miniprojektów, które zostaną wymyślone i zrealizowane przez uczestników i uczestniczki projektu i będą wynikać z ich potrzeb. Ponadto uczestnicy i uczestniczki projektu będą mieli również możliwość korzystania z różnego rodzaju form animacji czasu wolnego (wyjścia do kina, na kręgle, basen, pizzę, siłownię).Realizacja projektu: luty – czerwiec 2017r.

 

Projekt "Streetworking w Ełku" współfinansowany jest z budżetu Miasta Ełku.

 

____________________________________________________________________________________________

„PROFILAKTYKA W PODWÓRKACH”


DSC 0337
Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” od lutego 2016 roku do grudnia 2016 roku realizuje projekt „Profilaktyka w podwórkach”,
który polega na organizacji działań mających na celu wzmacnianie więzi między dziećmi a rodzicami - wzmacnianie rodziny poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, bycie razem. Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej drużyn ulicznych w podwórkach dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, podopiecznych streetworkerów przy wykorzystaniu miejskiej bazy i infrastruktury sportowo - rekreacyjnej tj. przenośnego wielofunkcyjnego boiska połączone ze wspólnym spędzaniem czasu dzieci, młodzieży z rodzicami. Zadanie to ma na celu podjęcie wielostronnych działań kształtujących umiejętności, rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży, kształtowaniem wśród nich właściwych postaw, podnoszenie poczucia wartości, rozbudzenie aspiracji dzięki udziałowi w aktywnych zajęciach, promowanie aktywnych, kreatywnych oraz bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów a także otoczenie ich opieką i pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych.W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. rozgrywki Piłki Nożnej Drużyn Ulicznych w podwórkach dla dzieci i młodzieży, podopiecznych streetworkerów,  turnieje rodzinne, w których udział wezmą drużyny złożone z dzieci i rodziców - forma pikniku rodzinnego oraz spływy integracyjne, rodzinne. Projekt dofinansowany jest z budżetu samorządu miasta Ełku.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna dla młodzieży


poradnia
Od lutego 2016 roku kontynuowana jest działalność Poradnii Profilaktyczno – Konsultacyjnej w Ełku. W Poradni prowadzone są działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do młodych ludzi w wieku w wieku 10-19 lat pochodzących z rodzin
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard) wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku oraz wsparcie ich rodzin w wymiarze edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.

Realizacja polega na organizacji następujących działań:
- Terapia indywidualna kierowana do osób, przejawiających zachowania  autodestrukcyjne związane z problemowym używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, dopalaczy) oraz zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, internet,  hazard). Pacjenci są kwalifikowani do terapii po odbyciu wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry, bądź psychologa, lub specjalisty terapii uzależnień. Dyżury prowadzone są przez psychologa/terapeutę ds. uzależnień w wymiarze 28 godzin zegarowych tygodniowo.
- Program Wzmacniania Rodziny. Program ma formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci. Zajęcia prowadzone w grupach zamkniętych max. 10 rodzin/grupę, trwające 46h/grupę.  Głównym celem spotkań warsztatowych w tym obszarze tematycznym jest wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami, podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic oraz doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenia sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny. To program dla każdego, kto szuka sposobu nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Program  rekomendowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Diagnozowanie osób młodocianych przejawiających zachowania  autodestrukcyjne.

Godziny dyżurów w Poradni (udzielanie informacji, umawianie na spotkania ze specjalistami):
• wtorek     15:00 – 20:00
• środa       15:00 – 18:00
• czwartek 15:00 – 18:00
• piątek      15:00 – 18:00
• sobota       8:00 – 12:00

Realizacja projektu: luty – czerwiec 2016r.
Poradnia finansowana jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świadczenia dla mieszkańców naszego miasta są bezpłatne.
Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna zlokalizowana jest w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok. 18 (II piętro).

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„ŚCIANA MARZEŃ”


wizytówka ściana-1
Od czerwca 2015r. realizowany jest projekt „Ambasadorowie marzeń”, który polega na organizacji spotkań profilaktycznych o charakterze motywującym z młodzieżą w szkołach oraz podczas imprez o charakterze masowym tj. na eventach, festynach, koncertach itp. przy zaangażowaniu i aktywnym udziale młodych liderów - Ambasadorów Niemożliwego, podopiecznych streetworkerów. Zadanie realizowane będzie m.in. przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest Ściana Marzeń.

Głównym celem projektu jest budowanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych postawy zwycięzcy, która pokazuje, że bez względu na to kim się jest i skąd się pochodzi, można spełniać swoje marzenia, osiągnąć sukces w życiu i czerpać radość z pracy na rzecz drugiego człowieka.
Pomysł na projekt powstał kilka lat temu w wyniku pracy streetworkerów na ełckich ulicach, w trakcie poznawania młodych ludzi. Osoby te mając ogromny potencjał z różnych powodów nie wierzyli we własne możliwości. Streetworkerzy w swoich działaniach przede wszystkim wsłuchują się w potrzeby młodych ludzi, którzy w ciągu kilku lat współpracy, niektórzy z podopiecznych stali się partnerami i tak zrodził sie pomysł na wykorzystanie historii młodych liderów w wymiarze motywującym. Równolegle od kilu lat ełccy streetworkerzy współpracują z Fundacją Pomocy Dzieciom ULICA z Katowic, która to realizuje projekt Ambasadorowie Niemożliwego, który ma dokładnie takie same cele jak planowane zadanie tzn. zapraszanie młodych ludzi do stawiania sobie celów i wspieranie ich, w tym aby uwierzyli w to, że mogą sami spełniać swoje marzenia. Celem projektu Ambasadorowie Niemożliwego jest również budowanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych postawy zwycięzcy, która pokazuje, że bez względu na to kim się jest i skąd się pochodzi, można spełniać swoje marzenia, osiągnąć sukces w życiu i czerpać radość z pracy na rzecz drugiego człowieka. Flagowym narzędziem odkrywania niemożliwego ww. projektu jest „Ściana marzeń” - to działająca na ogólnopolską skalę platforma do dzielenia się naszym niemożliwym: każdy może nanieść na nią swoje marzenie lub cel, który chce osiągnąć. Ściana marzeń ma przyczynić się do wzrostu wzajemnej inspiracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach projektu organizowane będą spotkania w szkołach oraz na różnego rodzaju imprezach o charakerze masowym tj. eventach, festynach, koncertach itp. W trakcie spotkań, osią programową jest pokazanie młodzieży przesłania mówiącego, że niemożliwe to tylko słowo, które przy odpowiednim nastawieniu i motywacji zmienia swoje znaczenie i marzenie staje się celem.
W skład programu motywującego wchodzić będzie projekcja dwóch filmów - filmu dokumentalnego nt. wyprawy dzieci wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ciężką pracą, konsekwencją działań zdobyły Himalaje w ramach projektu realizowanego wspólnie przez AWF, Wojewodę Śląskiego i Fundację ULICA “Z hałdy w Himalaje”. Drugim filmem będzie dokument przedstawiający działania zrealizowane przez ełckich streetworkerów we współpracy z młodymi liderami, podopiecznymi streetworkerów, pokazujący projekty (Longboard, Parkour, C-Walk, Pumptrack), które mają być inspirujące i motywujące.  
Uczestnicy w oparciu o niezwykłą historię swoich rówieśników ze Śląska oraz kolegów i koleżanek z Ełku odbędą dyskusję nt. wartości ciężkiej pracy, tego, czy można osiągać sukces mimo różnych przeszkód, czy przyszłość, jest determinowana przez pochodzenie z danego środowiska.
Uczestnicy podczas spotkania zostaną zachęceni do zapisana swoich marzeń na Ścianie Marzeń oraz na podzieleniu się swoimi marzeniami w internecie (wirtualna ściana marzeń). Każdy z uczestników otrzyma również bilecik, na którym będzie mógł zapisać swoje marzenie/cel.
Refleksja nad marzeniami jest początkiem poruszanych tematów czerpania motywacji i siły do zmian i osiągania celów. Po spotkaniu uczniowie zostają zachęceni do dołączenia do społeczności oraz do wzięcia udziału w warsztatach rozwojowych.
Program zachęcać będzie do pokonywania własnych ograniczeń, kształtowania w sobie odpowiedzialności nie tylko za własne życie, ale i los lokalnych społeczności, pokazywania pozytywnych wartości, determinacji, poszukiwania własnej drogi, umiejętności słuchania i odnajdywania odpowiedzi na trudne pytania oraz wzmocnienie emocjonalne dzieci i młodzieży, zaspokojenie ich potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności.

Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna


Od lipca rozpoczęła działalność Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna. W Poradni prowadzone będą działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do młodych ludzi w wieku 14-19 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard) wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku oraz wsparcie ich rodzin w wymiarze edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.

Realizacja polegała będzie na organizacji następujących działań:

1.Terapia indywidualna kierowana do osób, przejawiających zachowania  autodestrukcyjne związane z problemowym używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, dopalaczy) oraz zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, internet,  hazard). Pacjenci są kwalifikowani do terapii po odbyciu wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry, bądź psychologa, lub specjalisty terapii uzależnień. Dyżury odbywać się będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe.

2.Diagnozowanie osób młodocianych przejawiających zachowania  autodestrukcyjne.

3.Spotkania grupowe profilaktyczno-terapeutyczne - Zajęcia kierowane do młodzieży w wieku 14-19 lat,  grupy zamknięte 8-12 osobowe.  Zajęcia grupowe odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe. W trakcie zajęć seminaryjno-warsztatowych poruszane będą takie tematy jak zasady prawidłowej komunikacji, rozpoznawanie i wyrażanie emocji, zachowania asertywne, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, tolerancja, sposoby radzenia sobie ze stresem. W przypadku osób mających zachowania autodestrukcyjne poruszana będzie również wiedza na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne, zastanowienie się na własnymi wzorami używania oraz jego motywami, rady praktyczne mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy. Program realizowany na bazie programu Fred rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

4.Terapia indywidualna kierowana do rodziców dzieci stwarzających problemy wychowawcze, rodziców niewydolnych wychowawczo. Dyżury odbywać się będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe.

5.Zajęcia grupowe dla rodziców - warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Zajęcia kierowane do rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, prowadzone w grupach zamkniętych 10-14 osób, trwające łącznie 24h. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe. Głównym celem spotkań warsztatowych w tym obszarze tematycznym jest rozwijanie umiejętności psychologicznych, ważnych w prawidłowym kontakcie dziecko-rodzic np. sprawne i skuteczne porozumiewanie się, strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie wychowawczym. To program dla każdego, kto szuka sposobu nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Poradnia czynna 84 h w miesiącu (64h - konsultacje indywidualne i 20h - zajęcia grupowe).
Poradnia finansowana jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świadczenia dla mieszkańców naszego miasta będą bezpłatne.


Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna zlokalizowana jest w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok. 18 (II piętro).

Godziny dyżurów w Poradni: (udzielanie informacji, umawianie na spotkania ze specjalistami itp.):

 

poniedziałek 15:00 – 17:00

wtorek 15:00 – 18:00

czwartek 15:00 – 17:00

sobota 8:00 – 13:00

 

 ___________________________________________________________________________________________


 Przeciwdziałanie narkomanii

 

"Candis w Ełku"

 

cadis
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku i Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" rozpoczęły w styczniu 2016 roku realizację projektu "Candis w Ełku".
Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i z budżetu miasta Ełku. Dzięki dofinansowaniu możliwa była kontynuacja realizacji programu CANDIS w naszym mieście.CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.Program obejmuje 11 sesji trwających 90 min. każda. Realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego
Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis. Terapię w programie CANDIS prowadzi się w kilku etapach.

Etapy terapii:
- terapia wzmacniająca motywację ma pomóc w rozpoznaniu i wzmocnieniu gotowości pacjenta do zmiany.
- elementy terapii poznawczo-behawioralnej mają wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi.
Terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania. Jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki, które pomagają wytrwać w decyzji o zaprzestaniu używania, techniki treningu rozwiązywania problemów mają poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi. Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym,które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania. Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

Cele terapii:
- rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
- zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
- dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
- całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
- pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
- nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.
Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Realizacja programu: styczeń – grudzień 2016r.
Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna w Ełku, ul. Małeckich 3/32

candis2
Więcej informacji o programie CANDIS na stronie www.candisprogram.pl

 

______________________________________________________________________

 

"FreD w Ełku"


fred
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku i Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" rozpoczęły w styczniu 2016 roku realizację projektu "FreD w Ełku"
. Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i z budżetu miasta Ełku. Dzięki dofinansowaniu możliwa była kontynuacja realizacji programu FreD w naszym mieście.

O programie:
„Fred goes net” jest programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010.Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji.Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:
- przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
- stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
- zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.
Jeśli w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

Realizacja programu:
Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia :
- konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
- wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
- indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
- praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
- informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy ewaluacja zajęć.

Realizacja programu: styczeń – grudzień 2016r.
Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.
Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna w Ełku, ul. Małeckich 3/32

___________________________________________________________________________


"Lepiej zapobiegać niż leczyć"W kwietniu 2015r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku we współpracy ze Stowarzyszeniem „ALTERNATYWA” rozpoczyna cykl zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów ełckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, w trakcie których dzieci i młodzież będą miały możliwość rozwijania ogólnych umiejętności psychologiczno - społecznych oraz konsekwencji zachowań autodestrukcyjnych.
Głównym celem programu jest zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard) wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku.
Warsztaty będą  miały na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki substancji uzależniających i zachowań ryzykownych, szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych, zaznajomienie z normami i wartościami społecznymi, wzmocnienie emocjonalne dzieci i młodzieży, zaspokojenie ich potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności.
Objętych programem zostanie 66 klas (42 klasy IV-VI szkół podstawowych - po 2 klasy z każdego rocznika wszystkich ełckich szkół podstawowych) i 24 klasy gimnazjalne (po 2 klasy z każdego rocznika wszystkich gimnazjów ełckich). Spotkania warsztatowe prowadzone będą w wymierze 2 godzin dla każdej z klas.        
Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

                   XV MIĘDZYGIMNAZJALNY  KONKURS  WIEDZY  O HIV/AIDS  I  UZALEŻNIENIACH


4 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XV edycji Międzygimnazjalnego konkursu wiedzy o HIV/ADIS i Uzależnieniach. Nagrody zwycięzcom w imieniu Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza wręczyła Irena Podlecka Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz przybliżenie młodzieży zagrożeń i skutków wywołanych wirusem HIV, a także zrozumienie problemów AIDS. Ważnym zadaniem jest również uświadomienie odpowiedzialności za siebie i innych, a także kształtowanie postaw wobec ludzi zakażonych.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach:
I. Kategoria - konkurs wiedzy o HIV/AIDS

I. miejsce- Julia Merska - uczennica Gimnazjum nr 4
II. miejsce- Oliwia Okseniuk - uczennica Gimnazjum nr 2
III. miejsce Marta Kowalewska - uczennica Gimnazjum nr 4
Wyróżnienie otrzymały
Zuzanna Matysiuk - uczennica Gimnazjum nr 2
Magda Bagińska - uczennica Gimnazjum nr 4

II. Kategoria - prezentacja multimedialna dotycząca uzależnień.
Komisja przyznała ex aequo I miejsce uczennicy Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach- Kindze Kosmala oraz Sarze Kmita - uczennica Gimnazjum nr 4 w Ełku. Wyróżnienie otrzymała Adrianna Petelska z Gimnazjum nr 4 w Ełku.

Konkurs, w którym uczestniczyli uczniowie ełckich gimnazjów oraz ZSS w Stradunach i Gimnazjum w Kalinowie odbył się 11.12.2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Ełku. Organizatorką już po raz 15 jest p. Urszula Osowska nauczycielka Gimnazjum nr 4 w Ełku, natomiast pytania układał p. Bogdan Wlizło pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ełku. Współorganizatorem konkursu był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku.

 

________________________________________________________________

 


Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Centrum  Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem  i  członków ich   rodzin a  także świadków i  osoby im   najbliższe do   skorzystania z  naszej  nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

 

________________________________________________________

 

I. PRZEMOC W RODZINIE - DEFINICJA

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Przemoc w rodzinie może przybrać formy:

 • Przemocy fizycznej – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu itp.
 • Przemocy seksualnej- zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.)
 • Przemocy psychicznej – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.
 • Przemocy ekonomicznej/ materialnej – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie dotkniętej przemocą udziela się pomocy w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez umożliwienie osobom stosującym przemoc w rodzinie korzystania ze wspólnej zajmowanego z innymi członkami rodziny , mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju i uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie
 • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

II. PIERWSZA POMOC

Jeśli nie masz zaufanej osoby, którą możesz poprosić o pomoc, bądź okazała ona niezrozumienie lub zbagatelizowała problem, zwróć się o pomoc do właściwych służb, czy też organizacji świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

 • Policja
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Ochrona Zdrowia
 • Poradnia Rodzinna
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 

POLICJA

 

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
ul. Chopina 10
tel. 87 621 82 00
tel. 87 621 82 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W ramach procedury funkcjonariusz Policji:

 • udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy,
 • podejmuje w razie potrzeby inne niezbędne czynności zapewniające ochronę zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • przeprowadza o ile jest to możliwe rozmowę ze sprawcą przemocy w rodzinie, a zwłaszcza o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizycznie i psychicznie nad członkami rodziny
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie a w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające bezpieczeństwo osoby dotkniętej przemocą domową, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.


Dodatkowo funkcjonariusz policji ma obowiązek:

 • przekazania w trakcie interwencji informacji o interweniujących policjantach ( stopień, imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę),
 • późniejszego przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu.
 • uczestniczenia, na wezwanie sądu, jako świadek w sprawie karnej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
tel. 87 732 67 18
tel. 87 732 64 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • udziela kompleksowych informacji o: możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • może prowadzić rozmowy ze sprawcą przemocy w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujący przemoc w rodzinie.

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

W ramach procedury przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma podobne obowiązki jak pracownik socjalny, za wyjątkiem zapewnienia schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc.

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

 • Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Szpital i przychodnia specjalistyczna
ul. Baranki 24
tel.87 620 95 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 • 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 30
tel.87 621 98 03
http://108spzoz.elk.pl

 

 • Lekarze rodzinni

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia ( lekarz, pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny), każdorazowo udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

 

Poradnia Rodzinna


Poradnia Rodzinna
ul. Małeckich 3 lok. 32 ( IV piętro)
tel. 87 732 61 11

Poradnia Rodzinna znajduje się przy ul. Małeckich 3 lok. 32 wspomaga rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i w kryzysach. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

 • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • konsultacji psychiatrycznych dla dzieci,
 • grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • grup dla kobiet współuzależnionych,
 • grup DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
 • poradnictwa prawnego,
 • konsultacji i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
 • grupy korekcyjno – edukacyjnej dla sprawców przemocy i konsultacji  indywidualnych - mediacji rodzinnych.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny
ul. Piłsudskiego 8
19-300 Ełk
tel. 87 732 67 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zespół interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sadowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjonowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Telefon Niebieska LINIA to ogólnopolska infolinia dla:

 • osób doznających przemocy w rodzinie,
 •   osób stosujących przemoc wobec bliskich,
 •   świadków przemocy domowej.

 

Zadaniem telefonu Niebieska LINIA jest:

 • udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
 • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci,
 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
 •   kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
 •   przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.

 

"Niebieska Linia" " 801-12-00-02 " działa:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00,
w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00

Telefoniczna Poradnia Prawna

(22) 666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
801-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00

Poradnia e-mailowa

W sprawach związanych z przemocą w rodzinie można pisać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.